Casals

L’associació TROMPITXOL està orientada a donar un servei integral en el temps de lleure de infants i joves. Es per això que oferim serveis d’acollida pel matí, garantim l’equip de monitors i el càtering que cobrirà el servei de menjador i oferim activitats extraescolars orientades a nens i nenes de diferents edats. També realitzem CASALS, en les diferents estacions de l’any i coincidint amb les vacances escolars: a l’hivern, a la primavera i a l’estiu.

Casal d’estiu

Per a nosaltres l’hora de dinar no és únicament un espai de temps dedicat a l’alimentació dels infants, sinó que alhora durant aquest espai defensem el poder treballar amb i per ells per tal de que desenvolupin una sèrie d’hàbits i valors que podran utilitzar al llarg de tota la seva vida com son:

  1. Adquirir hàbits alimentaris de conducta.
  2. Fomentar una alimentació equilibrada i variada..
  3. Transmetre valors educatius.

A les tardes, els nens/es poden quedar-se a berenar per posteriorment realitzar unes activitats dirigides per monitors qualificats i adaptades a les edats dels infants. Especialment destaca l’activitat d’ESTUDI ASSISTIT, integrat dins del PLA EDUCATIU D’ENTORN, promogut per la GENERALITAT i L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, on treballem conjuntament amb els mestres, ja que poden proposar nens/es perquè assisteixin a aquesta activitat i així intentar millorar entre tots l’evolució acadèmica del nen/a. No obstant els pares, que consideren important per els seus fills aquest reforç, també poden apuntar els seus fills a aquesta activitat com a d’altres més lúdiques que també organitzem, renovant trimestralment les activitats ofertes al centre.