Menjadors escolars

Per a nosaltres l’hora de dinar no és únicament un espai de temps dedicat a l’alimentació dels infants, sinó que alhora durant aquest espai defensem el poder treballar amb i per ells per tal de que desenvolupin una sèrie d’hàbits i valors que podran utilitzar al llarg de tota la seva vida com son:

  1. Adquirir hàbits alimentaris de conducta.
  2. Fomentar una alimentació equilibrada i variada..
  3. Transmetre valors educatius.

Dins l’espai de menjador organitzem múltiples activitats adaptades als diferents grups per tal de que els infants puguin gaudir d’aquesta estona d’esbarjo abans d’incorporar-se novament a l’horari lectiu.

Des de tallers vehiculats al calendari popular, jocs tradicionals catalans, jocs esportius, role-playing…