Casals

Els casals suposen l’oportunitat de conciliar la vida familiar amb la laboral.

Organitzem activitats vehiculades a partir d’un centre d’interès que farà que els infants pugin gaudir d’aquest temps d’esbarjo en companyia dels seus amics com dels seus monitors i monitores.

Es treballa sota un projecte educatiu que engloba diferents objectius pedagògics per a contribuir al desenvolupaments integral dels nens i nenes.

L’expressió corporal, la psicomotricitat, la motricitat fina, la transmissió de valors i el foment de relacions socioemocionals positives són entre moltes altres fites les que juguen un paper molt important dins l’activitat dels casals.